photo of gynecologist sitting near medical equipment

Gammastrålning är en typ av elektromagnetisk strålning, precis som synligt ljus och radiovågor. Men gammastrålning är den mest kraftfulla typen av elektromagnetisk strålning, med kortare våglängd och högre frekvens än andra typer.

Var kommer det från?

Strålningen kan komma från radioaktiva atomer, som är atomer med instabila kärnor. Dessa kärnor sönderfaller spontant och släpper ut energi i form av gammastrålning. Strålningen kan också skapas i vissa typer av kärnreaktioner, till exempel kärnklyvning och kärnfusion.

Vilka är egenskaperna?

Strålningen har en rad unika egenskaper:

  • Penetrerande förmåga: Den kan tränga igenom tjocka material, till exempel bly och betong.
  • Hög energi: Strålningen har tillräckligt med energi för att jonisera atomer, vilket kan skada celler och DNA.
  • Ingen laddning: Strålningen har ingen elektrisk laddning, vilket gör att den inte påverkas av magnetfält.

Hur används det?

Strålningen har många användningsområden, bland annat:

  • Medicin: Strålningen används för att döda cancerceller och för att sterilisera medicinsk utrustning.
  • Industri: Strålningen används för att testa material och för att sterilisera mat.
  • Forskning: Strålningen används för att studera material. 

Vilka är riskerna?

Strålningen kan vara skadligt för människokroppen. Hög exponering kan leda till strålsjuka, cancer och andra hälsoproblem. Det är därför viktigt att använda skyddsutrustning när man arbetar med strålningen.

Gammastrålning från blåbetong

Under perioden 1929 till 1975 användes blåbetong som byggmaterial i både enskilda och flerbostadshus, vanligtvis i väggar och bjälklag. Blåbetong innehåller radium, vilket när det sönderfaller genererar radon. Utöver radon avger blåbetong även gammastrålning. Höga nivåer av radon utgör en hälsorisk och kan negativt påverka inomhusmiljön, vilket kan resultera i cancer. Det beräknas att cirka 500 personer årligen drabbas av lungcancer till följd av radonexponering i Sverige.

Gammastrålning är en kraftfull typ av elektromagnetisk strålning med många användningsområden. Det är dock viktigt att använda gammastrålning på ett säkert sätt för att undvika riskerna med exponering. Vill du veta mer? Wikipedia har en detaljerad artikel om gammastrålning.