Radonmätning hemma

Att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö är avgörande och för att uppnå detta är det viktigt att regelbundet utföra radonmätningar. Cirka 325 000 bostäder i Sverige misstänks ha förhöjda radonhalter, och varje år drabbas omkring 500 personer av lungcancer på grund av radonexponering.

Långvarig exponering ökar risken för lungcancer och därför är det nödvändigt att regelbundet utföra radonmätningar. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att genomföra mätningar. Det finns specifika situationer där detta är särskilt viktigt:

 • Vid köp eller försäljning av en bostad.
 • Vid ändringar i ventilations- eller uppvärmningssystem.
 • Vid renoveringar eller tillbyggnader.
 • Vid nybyggnation.
 • Om det har gått mer än 10 år sedan senaste radonmätningen gjordes.
 • Om du misstänker att det finns radon.

Att välja rätt metod för radonmätning är avgörande för att få tillförlitliga resultat. Långtidsmätningar med spårfilmsdosor, är den mest pålitliga metoden och ger ett årsmedelvärde. Korttidsmätningar kan vara användbara vid specifika tillfällen som husköp eller efter genomförda åtgärder.

Så gör du en radonmätning 

 • Beställ radondosor: Använd pålitliga företag som specialiserar sig på radonmätning.
 • Placera ut dosorna: Följ noga de medföljande instruktionerna för att säkerställa noggrannhet.
 • Genomför mätningen: Låt dosorna vara på plats under minst 60 dagar under eldningssäsongen mellan den 1 oktober och den 30 april.
 • Skicka tillbaka dosorna: Efter mätperioden skickas dosorna tillbaka för analys.
 • Få resultat: Inom cirka en vecka kommer du att få en rapport som indikerar om radonhalten är förhöjd eller inom acceptabla gränser.

Tolka en radonmätning

I bostäder och allmänna lokaler gäller ett riktvärde på 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Om detta överskrids krävs åtgärder. En utförlig radonbesiktning kan identifiera orsakerna till förhöjda halter och klargöra vilka saneringsåtgärder som behövs.

Att hålla radonhalten inom acceptabla gränser är inte bara en hälsofråga utan också en nödvändig åtgärd för att säkerställa en trygg och hälsosam inomhusmiljö för dig och din familj!