woman closing her eyes against sun light standing near purple petaled flower plant

Vi spenderar merparten av vår tid inomhus, oavsett om det är hemma, på jobbet eller i skolan. Därför är det avgörande att vi har hälsosam inomhusluft, med ren luft som vi kan andas utan att riskera vår hälsa.

Hälsorisker med dålig inomhusluft

Dålig inomhusluft kan orsaka en rad olika hälsoproblem, både på kort och lång sikt. Vanliga symtom på exponering för förorenad inomhusluft inkluderar:

 • Huvudvärk
 • Trötthet
 • Irritation i ögon, näsa och hals
 • Hosta och slem
 • Allergi- och astmasymptom
 • I värsta fall kan exponering för vissa saker som exempelvis radon i inomhusluften leda till allvarligare problem som lungcancer.

Källor till föroreningar i inomhusluft

Det finns många olika källor till föroreningar i inomhusluft. Några av de vanligaste är:

 • Partiklar: Damm, pollen, rök och andra luftburna partiklar kan irritera luftvägarna och försämra luftkvaliteten.
 • Kemikalier: Rengöringsmedel, målarfärg, möbler och elektronik kan avge kemikalier som kan vara skadliga för hälsan.
 • Fukt och mögel: Hög luftfuktighet och mögel kan leda till allergier och luftvägsproblem.
 • Radon: En radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan sippra in i hus. Radon är en av de vanligaste orsakerna till lungcancer i Sverige.

Så får man hälsosam inomhusluft

Det finns en rad åtgärder man kan vidta för att förbättra luftkvaliteten i inomhusmiljöer:

 • Vädra regelbundet: Öppna fönster och dörrar regelbundet för att släppa in frisk luft.
 • Städning och underhåll: Håll hemmet rent och dammfritt, och se till att ventilationssystemen servas regelbundet.
 • Välj bra produkter: Välj rengöringsmedel och andra produkter som är fria från skadliga kemikalier.
 • Kontrollera luftfuktigheten: Håll luftfuktigheten på en optimal nivå (mellan 30 och 50%).
 • Mät radonhalten: Mät radonhalten regelbundet i ditt hem och vidta åtgärder om den är för hög.

Genom att vidta enkla åtgärder för att förbättra luftkvaliteten i våra hem kan vi få hälsosam inomhusluft och skydda vår hälsa.